Home
Budget- & forecastmodul
Download
-Firma
Ledelsesrapportering
Produkt
Service
Support
TheWinner

Pr�sentation af CRM Attention
CRM Attention tilbyder vejledning, implementering og salg at CRM systemet TheWinners.

I forbindelse med implementeringen af et CRM system er motiveringen af brugerne meget vigtig, her kan CRM Attention give virksomhederne hj�lp og st�tte. Indsatsomr�derne her er bl.a. tilpasning af TheWinner til brugernes dagligdag, m�lrettet uddannelse, coatning af medarbejderne m.v. CRM Attention har stor erfaring med denne del af implementeringen fra en lang r�kke af kunde sager.

Herudover har CRM Attention stor succes med implementering af f�lgende till�gs �moduler� til TheWinner
• Ledelsesrapportering
• Budget- & forecasting
• Dataudtr�k fra databasen

L�s mere om Ledelsesrapportering og Budget- & forecasting
Downloade demo
CRM Attention ApS
Eneb�rhaven 7
DK - 2620 Albertslund
Telefon: (+45) 40 40 86 00

http://www.crmattention.com
hoier@crmattention.com

Bent H�ier
Mobil: (+45) 40 40 86 00
beh@crmattention.com

Uddannet Cand. Merc. fra Handelsh�jskolen i K�benhavn
Har arbejdet med forskellige CRM systemer siden 1997