Home
-Budget- & forecastmodul
Download
Firma
Ledelsesrapportering
Produkt
Service
Support
TheWinner

Ledelsesrapportering, på baggrund af data fra TheWinner databasen.
Budgettering og forecast med Budget- & forecastmodulet (BFM) er et samspil mellem virksomhedens økonomisystem og TheWinner. Den budgetterede omsætning for næste år pr. kunde registreres i BFM. Det er herefter muligt at gennemføre budgetopfølgning løbende gennem året, da sælger og salgsleder har fuld adgang til budgetinformationer på den enkelte kunde, på det enkelte produkt, eller på produktgrupper.

Samspillet mellem TheWinner og økonomisystemet, som ofte er 2 adskilte verdener, giver en række klare fordele:

Større forankring i budgetter og forecasts – da sælgerne i den daglige brug af TheWinner altid har aktuelle informationer om budgetter og resultater på de enkelte kunder og emner.
Øget effektivitet og præcision i budgetteringsprocessen - da alle sælgere er direkte involverede i selve processen og dermed nærværende.
Bedre budgettering og forecasting. Virksomheden bliver bedre til at gennemføre budget og forecast processerne og til at ”ramme rigtigt”.

Budget- & ForecastModulets funktioner
I Budget/Forecast Modulet kan de nødvendige økonomiske data præsenteres. Sælgeren kan indtaste det budget der forventes på kunden. Administratoren skal på forhånd angive hvorvidt der skal budgetteres på produkt eller produktgruppe niveau, i.h.t. det enkelte firmas politik.

Figur 1: Visning af produktgruppe data


Sælgeren kan ved budgetteringen angive det antal besøg han forventer at skulle aflægge for at nå det budgetterede på en kunde. BFM registrerer løbende det faktiske antal besøg.

Med forecast funktionen, har sælgeren måned for måned mulighed for at se forholdet mellem budgettet på kunden og det faktiske salg.

KONKURRENT INFORMATION
Budget/Forecast Modulet giver også sælgerne mulighed for at registrere kundernes køb af konkurrenters produkter. Det betyder at firmaet får en stor konkurrence fordel, i det øjeblik man har et nyt produkt der kan udkonkurrere konkurrenternes tilsvarende produkter.

Udover at kunne registrere konkurrenternes produkter, kan kundens loyalitet overfor konkurrenterne også angives.

Figur 2: Registrering af konkurrentinformationer


SØGEFACILITETER
Der er indbygget en søgefacilitet, der gør det muligt for sælgerne og salgschefen at få et overblik over kunderne på kunde, produktgruppe eller produkt niveau, i forhold til budget, salg år til dato, salg sidste år til dato, potentiale eller ved en sammenligning af ovenstående områder.

Figur 3: Søgning på kunder


RULLENDE BUDGETTER
En gang om året åbnes der op for at den enkelte sælger kan angive forventningerne til næste års salg på den enkelte kunde. Når det nye regnskabsår starter, foretages en ’budgetrulning’ hvorefter de nye budgettal vises.

INTEGRATION TIL THEWINNER
Den enkelte sælger har adgang til BFM direkte fra kundeniveau i TheWinner.

Administrator af TheWinner har adgang til at styre hvilke faner og kolonner brugerne af systemet kan / skal se. Dette styres i et separat administrationsmodul.

INTEGRATION TIL ØKONOMISYSTEMER (ERP)
Der kan anvendes data fra alle økonomisystemer, hvor der kan udlæses en kommansepareret fil (CSV-fil).

BFM anvender mange økonomiske data, der alle opdateres fra økonomisystemet. Den enkelte kunde kan angive hvilke data der ønskes vist i budget modulet.

Eksempler på data fra økonomisystemet:
• Produktgruppe data
• Produkt data
• Faktura og fakturalinie data
• Statistik data
• Indgåede, men endnu ikke fakturerede ordrer.

Opdatering af data fra økonomisystemet kan kan foregå med det interval som ønskes.

BFM er et separat tillægsmodul til TheWinner version 6.01, og kan ikke kan anvendes uden TheWinner.