Home
Budget- & forecastmodul
Download
Firma
Ledelsesrapportering
Produkt
Service
Support
-TheWinner

Skab bedre kunderelationer og salgsresultater med TheWinner
TheWinner er et effektivt CRM-værktøj, der målrettet styrer og optimerer din virksomheds kunderelationer. Kodeordet for Customer Relationship Management er vidensdeling. Denne opgave løser TheWinner på en enkel, hurtig og brugervenlig måde. I stedet for at bruge sælgerens hoved som kundedatabase informeres og koordineres virksomhedens salgsadministration og øvrige medarbejdere gennem TheWinner. Al information vedrørende kunden såsom aftalte møder, telefonopkald, samtaler, sendte breve, tilbud, mødereferater, produktinteresser, problemer og strategier bliver dermed tilgængelig for alle dine medarbejdere i ét overskueligt skærmbillede. Det skaber grundlaget for en kontinuerlig, serviceorienteret og professionel ansigt-til-ansigt kommunikation med dine kunder.

TheWinner giver din virksomhed en effektiv styring af:
• Kunder og kundeemner
• Kontaktpersoner
• Aktiviteter
• Dokumenter
• Marketingopgaver – f.eks. kampagner og mailings
• Tilbud, pipelines og salgsprojekter
• Time- og sagsregistrering
• Kunderelationer
• Leverandørrelationer
• Samarbejdspartnere

Et værktøj til dine - og dine kunders behov
TheWinner er et fleksibelt standardsystem, der nemt kan tilpasses dine specifikke behov. Installation og opsætning af TheWinner er udviklet til at være en hurtig og enkel proces. Systemet er brugervenligt og medarbejderne kan uddannes til at anvende værktøjet på en dag og straks herefter tage det i brug. TheWinner er designet til at samkøre med din virksomheds øvrige administrative systemer, og alle medarbejdere kan arbejde uafhængigt med TheWinner, uanset hvor de befinder sig.

Det vindende system udruster dig til professionel kundekontakt

TheWinner er udviklet gennem løbende interview med mere end 1.500 mindre og mellemstore virksomheder. Det medfører, at produktet opfylder de krav, der stilles til et moderne CRM-værktøj. TheWinner benyttes dagligt i virksomheder med alt lige fra en enkelt bruger til flere hundrede brugere i netværk. Alle disse brugere sparer blandt andet tid på tidskrævende rutinemæssige opgaver og får frigjort flere ressourcer til det direkte arbejde med kunden.
TheWinner – hvorfor ikke vælge det bedste?

Her er nogle af grundene til, at TheWinner er udvalgt som det bedste kunde- og salgsstøttesystem af mere end 4000 brugere i over 200 virksomheder i 12 lande

TheWinner:
• Implementeres hurtigt og enkelt.
• Har en logisk og enkel brugerflade, der minder om Microsoft Officepakken.
Systemet bruges derfor af medarbejderne.
• Er et fleksibelt standardsystem, der uden programmering tilpasses dine specifikke behov.
• Indeholder mange funktioner i standardpakken, der i andre systemer skal betales ekstra for -
f.eks. kampagnefunktion, time- og sagsregistrering samt tilbudsgenerering.
• Er designet til at samkøre med virksomhedens øvrige programmer.
• Er opbygget som en åben database. Derfor er det nemt at arbejde videre i andre systemer med
data fra TheWinner.
• Opfylder 80-90% af hverdagens behov for medarbejdere med kundekontakt.
• Er udviklet på en Microsoft standardplatform med Access eller Microsoft SQL-server som database.
• Er designet til integration med Microsoft Outlook og Lotus Notes.
• Udvikles løbende og tilpasses derfor altid markedets og dermed dine behov.

TheWinner - funktioner:

Personer:
Få et hurtigt og godt overblik over kontaktpersonerne hos dine kunder, kundeemner, leverandører og samarbejdspartnere m.v. Du opretter og strukturerer nemt væsentlige informationer, så du altid er klædt professionelt på til dialog med kunden.

Dokument:
Individuelle breve, e-mails og standardbreve m.m. brevflettes, udskrives og gemmes direkte i TheWinner. Korrespondancen arkiveres i forhold til kunden, og alle tidligere dokumenter kan åbnes direkte. Du mister aldrig et dokument igen, og dine kolleger kan altid finde din korrespondance, og se hvad der tidligere er aftalt og udvekslet af informationer.

Tilbud:
Tilbud og tilhørende dokumenter registreres, så du nemt kan se hvilke tilbud, der er afgivet til kunden, og hvornår du kan regne med at få dem hjem. Det giver et effektivt overblik over virksomhedens pipelines, og både sælgere, salgschefer og øvrige medarbejdere har altid indsigt i samt adgang til relevante tilbud.

Aktivitet:
Telefon-, møde- og opgaveaktiviteter struktureres i hverdagen for den enkelte medarbejder. Alle opgaver defineres med formål og tidspunkt og kan hentes frem af dine kolleger. En pop-up fortæller, hvornår du skal ringe til eller mødes med en kunde. Endvidere er der mulighed for at samle dine opgaver på en opgaveliste og integrere det elektroniske kalendersystem, du anvender til dagligt, med TheWinner. Selv på de travle arbejdsdage glemmer du aldrig mere et opfølgende og vigtigt telefonopkald til en kunde.

Kampagne:
Kampagnefunktionen i TheWinner er en enkel måde at planlægge, gennemføre og resultatopgøre kampagner på. Du kan definere kampagnen og herefter få systematiske oplysninger om, hvad de enkelte kunder svarer, hvor stor effekt du får, og i hvor lang tid kampagnen giver resultat. Med funktionen Mailings kan du definere individuelle målgrupper og efterfølgende udskrive breve og e-mails m.m. TheWinner indlægger herefter aktiviteter med angivelse af tid og dato for nødvendig opfølgning.

Historik:
Med denne funktion sikres, at alle medarbejdere altid er opdateret om, hvad der er talt om og aftalt med eksisterende og potentielle kunder. Alle tidligere aktiviteter gemmes, og du kan håndtere dine kunder personligt og professionelt.

Links:
Du opretter nemt dine egne links, der åbner personligt udvalgte dokumenter eller andre programmer. Endvidere er integration med eksterne økonomisystemer og adresseudbydere en uundværlig funktion i et CRM-værktøj. TheWinner er derfor designet, så du nemt får adgang til ODBC-baserede økonomisystemer som Damgaard C5, Damgaard XAL, Damgaard Axapta, Navision, Navision Financials, Winfinans m.fl., hvor der direkte kan hentes oplysninger om eksempelvis omsætning, ordrer eller lager. Endvidere er funktionen designet til at hente oplysninger fra adresseudbydere – f.eks. Købmandsstanden og Dun & Bradstreet.

Tidsregistrering:
Funktionen til time- og sagsregistrering benyttes til styring af sager samt registrering af tidsforbruget. Funktionen giver et hurtigt og enkelt elektronisk overblik og er især velegnet til konsulent- og servicevirksomheder, som lever af at sælge tid, der senere skal faktureres.

Registrering:
Funktionen åbner mulighed for at registrere og vedligeholde produkter, maskiner, ydelser hvortil der f.eks. er knyttet et serienummer eller licensnummer. Til hver enkelt registrering kan der yderligere tilknyttes flere datoer, beløb m.m. Funktionen giver mulighed for at holde styr på f.eks. maskinens flow fra lagret, til forhandleren og til slutbrugeren. Herudover er der mulighed for at oprette f.eks. hotline-, service- og / eller opdateringsaftaler i tilknytning til registreringen.

Relationer:
Arbejd i komplette netværk med overblik. Med denne funktion systematiseres viden om de relationer dine kunder, samarbejdspartnere og leverandører m.fl. har internt som eksternt.

Øvrig information:
Endnu en funktion til dine individuelle behov. Her kan du samle vigtige kundeoplysninger såsom budget på kunder, sidste års salg, betalingsbetingelser m.m. Funktionen er endvidere designet til at importere og opdatere informationer fra andre elektroniske systemer.